35th Vilnius Jazz Festival. 13-16 October, 2022
Vilnius Jazz'2002 History
Django Bates & Human Chain Hans Reichel - R�diger Carl Lindha Svantesson Makigami Santachi
Django Bates &
Human Chain

D.Britanija

J� k�ryba - tobula virtuozi�kumo, subtilaus humoro ir stebinan�io intelekto sintez�, intriguojanti ir provokuo-janti, kupina i�radingo
tem� bei motyv�.
  Hans Reichel -
R�diger Carl

Vokietija

I�skirtini� naujojo d�iazo meistr� Hans'o Reichel'io ir R�diger'io Carl'o k�rybin� draugyst� prasid�jo 1978 m. Bergo-Brandenburgo kvartete.
  Lindha Svantesson
�vedija

Kylanti �vedijos d�iazo �vaig�d� ir jos grup� festivalyje pristatys antr� autorin� Lindha'os album� "Far from alone".
  Makigami Santachi
Japonija

Visi trio nariai priklauso garsiam eksperimentiniam japon� ansambliui "Hikashu", grojan�iam �vairiausi� muzik� - nuo d�iazo, folko, roko, popo ir japoni�ko tvisto iki techno bei noise.
             
Kampec Dolores Actis Dato Quartet Harriet Tubman taip pat:
S.Sasnauskas Quartet
Lietuva
Kampec Dolores
Vengrija

N�nai j� kuriama muzika - patraukli ir originali �mantrios melodikos, keistos lyrikos, klasikin�s aran�uot�s bei subtiliai lau�ytos ritmikos sintez�.
  Actis Dato Quartet
Italija

Viena reik�mingiausi� Europos naujojo d�iazo scenos grupi�, i�siskirianti originalumu ir �maik�tumu.
  Harriet Tubman
JAV

Tai savoti�kas puikiai vienas kit� jau�ian�i� k�r�j� pokalbis, pl�tojantis "call-response" id�j�, su nauja laisve naudojant �prastas "fusion" priemones, melodik� ir ritm�.
  J.Maksimovich Quintet
Lietuva

D.Praspaliauskis - A.�laustas Quintet
Lietuva
             
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Text in english